História do Pensamento Económico

(curso 2009-2010, 2º semestre)

Código da matéria: 303311323

3º curso, Licenciatura de Economia

 

Horário:

Terzas (Martes) 10:00-12:00
Aula:
Prácticas: (Grupos e aula)

Quinta (Xoves) 18 Marzo Seminario 4

Quinta (Xoves) 13 Maio Seminario 4

Quinta (Xoves) 20 Maio Seminario 4
Exames:

XUÑO 2009

1/VI/2010

 

de 10:00-14:00

Setembro 2009

5/IX/2007

 

de 17:00-21:00

 

Profesor: Eduardo L. Giménez
Desp. 307 (Fac. de CC. Económicas), Tlf. 986813514,

Correio electrónico egimenez@uvigo.es

Tutorias: Terzas (Martes) 14:00-16:30

 (Confirmar hora na clase, ou por e-mail indicando en ASUNTO: "Tutorias HPenEc", a egimenez@uvigo.es.)

 

 

 

Contido do curso:

 1. Programa de História do Pensamento Económico:

·  Programa;

 1. Bibliografia básica:
 • Timothy Taylor (1996) Legacies of Great Economists, The Teaching Company.
 • Heilbroner, Robert L (1992), The Worldly Philosophers, 6th edition New York: Simon & Schuster,
 1. Material de apoio
 • Barber, W.J. (1990), Historia del Pensamiento Económico. Ed. Alianza Universidad.
 • Schumpeter, J., Historia del Análisis Económico.
 • O’Brien, D.P., Los economistas clásicos. Ed. Alianza Universidad.
 • Rodríguez Braum, C. (1997), Grandes economistas. Ed. Pirámide.

 

 

Evaluazón do curso: constará de

·        Ao longo do curso se realizarán tests –un por tema- que se realizarán na plataforma http://faitic.uvigo.es

·        Adicionalmente ao longo do curso se entregarán exercizos optativos que se entregarán na plataforma faitic.uvigo.es Estes exercizos adicionarán á nota dos tests 2 pontos. (envia-los a http://faitic.uvigo.es )

·        Os alumnos que non superen a matéria (que non alcancen unha puntuazón de 5 pontos en total) realizarán o examen final de toda a materia impartida.

 

 

·         AVISOS

 

1.-

Segunda, 8 Feb 2010, 14:00. Todos os alumnos matriculados

Asunto:

Preinscribirse en faitic.uvigo.es e mandar un mail

 

 • Entrar en http://faitic.uvigo.es.
 • Prenscribirse á matéria de História do Pensamento Económico (indicar o código 30331132)
 • Mandar un correo electrónico á egimenez@uvigo.es seguindo a seguinte estructura:

Indicar: Asunto: HPenEc

Estructura do texto:

1)      Saudo inicial (dependendo da confianza) ao final escriber unha vírgula: Estimado Prof., / Estimado Profesor, / Caro Eduardo, / Profesor, / Eduardo, etc.;

2)      Presentazón: Indicar nome, e que é alumno da asignatura de História do Pensamento Económico;

3)      Exposizón: Indicar o motivo da mensaxe (estar matriculado na matéria);

4)      Polo que se solicita: Indicar o que quere que se lle resposte (que se lle den de alta ao alumno na plataforma TEMA));

5)      Despedida (dependendo da confianza) ao final escriber unha vírgula: Reciba un saudo, / Un saudo / Unha aperta / Deus garde a Vostede moitos anos, / Sem máis, despídese / Saúdalle atentamente, etc. [Por curiosidade, en inglés sería: Sincerely, / Yours faithfully, / I am looking forward to hearing about you in the very future,];

6)      Nome: Fai as veces da sinatura.

 

 • [Por favor, no futuro escreber as mensaxes con este formato]

Ficheiros

 

 

 

Web stats by
TWStats