Macroeconomia I (curso 2006-2007, 2º semestre)

1º curso, Licenciatura de Administración e Dirección de Empresas

 

Horário:

Terzas (Martes): 18:00-20:00, e

Cuartas (Miércores) 20:00-21:00

Aula: 5
Prácticas: (Grupos e aula) (Ver Histórico de Prácticas)
Exames:

FEBREIRO 2007

05-VI-2007

Terza (Martes)  

ás 10:00

Setembro 2007

06/IX/2007

Quinta (Xoves)

ás 13:00

DECEMBRO 2007

17-XII-2007

Segunda (Luns)

ás 09:00

 

Profesor: Eduardo L. Giménez
Desp. 307 (Fac. de CC. Económicas), Tlf. 986813514,

Correio electrónico egimenez@uvigo.es

Tutorias: Terzas (Martes) 16-18, e

Cuartas (Miércoles) 16-20
(Confirmar hora na clase, ou por e-mail indicando en ASUNTO:

"Tutorias Macro-I", a egimenez@uvigo.es.)

 

 

 

Contido do curso:

  1. Programa de Macroeconomia I:

·  Programa

  1. Bibliografia básica:

·          Díaz-Giménez, Javier (1999) Macroeconomía: primeros conceptos, Antoni Bosch, Barcelona

Material de apoio docente: Páxina de descargas

 

Evaluazón do curso: constará de

·        70% Exame final: Constará de duas partes: Exercízos, e Teoria; e,

·        30% Exercizos de clase entregados, (Ver Histórico de Exercizos)

 

·        Ver Exame de Xuño e a Soluzón da Pergunta Práctica

 

·         AVISOS

 

5.-

Domingo, 23 Sep 2007, 08:00. Alumnos examinados en Setembro

Asunto:

Cualificazón do curso

REVISION no Despacho 307 Facultade de C.C. Economicas

Quinta (Xoves) 27 de Setembroo de 13:00 a 13:30 e de 15:30 a 17:00

(Se algún tivese algún problema a esa hora por favor fale conmigo, ou que me escreba ao no meu correo electronico egimenez@uvigo.es)

 

NOTAS.-

  • Exclusivamente os exames con nota superior a 3 facian media cos exercizos
  • A nota para aprovar a materia é 5,00
  • A REVISION DE CALQUER EXAME SERA Á ALZA E A BAIXA

Ficheiros

·               Notas do curso

 

 

6.-

 Domingo, 23 Sep 2007, 08:00. Alumnos a examinarse en Decembro

Asunto:

Exame de Xuño

Esta na web da materia o Exame de Xuño

Ficheiros

·               Exame de Xuño