Macroeconomia IV (curso 2007-2008, 2º semestre)

4º curso, Licenciatura de Economia

 

Horário:

Sextas (Venres) 12:00-14:00
Aula: 4
Prácticas: (Grupos e aula) (Ver Histórico de Prácticas)
Exames:

XUÑO 2008

5/VI/2007

Quinta (Xoves)

ás 16:00

Setembro 2008

16/IX/2007

Terza (Martes)

ás 17:00

 

Profesor: Eduardo L. Giménez
Desp. 307 (Fac. de CC. Económicas), Tlf. 986813514,

Correio electrónico egimenez@uvigo.es

Tutorias: Cuartas (Xoves) 12-13:30

Sextas (Viernes) 15:30-18:00
(Confirmar hora na clase, ou por e-mail indicando en ASUNTO:

"Tutorias Macro-IV", a egimenez@uvigo.es.)

 

 

 

Contido do curso:

  1. Programa de Macroeconomia IV:

·  Programa;

  1. Bibliografia básica:

·                   Libros:

·                    Libros avanzados:

 

 

Evaluazón do curso:

Para superar a matéria (Notas de 5,00 a 7,99) na matéria requerirase exclusivamente a entrega (en faitic.uvigo.es) e exposizón dos exercizos TRABALLO 1, e TRABALLO 2. A entrega de exercizos optativos subirá nota, mais non permitirá pasar de APROVADO a NOTÁVEL

Para aqueles que queiran optar a máis nota (8,00-10,00) deberán adicionalmente realizar un Exame Final da matéria presentada en clase podendo entregar os exercizos optativos

 

·         AVISOS

 

1.-

Sexta, 22 Feb 2008, 14:00. Todos os alumnos matriculados

Asunto:

Exercizo optativo i)

 

  • Entrega:
  • Exposicións:

Ficheiros

Exercizo optativo 1

 

2-

Cuarta, 05 Mar 2008, 10:00. Todos os alumnos matriculados

Asunto:

Requisitos para aprovar a materia

Para ter un APROVADO (5:00-6,99) na matéria requerirase exclusivamente a entrega (en faitic.uvigo.es) e exposizón dos exercizos:

 

Ficheiros

 

 

 

4-

Segunda, 10 Xul 2008, 9:00. Todos os alumnos matriculados

Asunto:

Notas dos traballos da materia

 

 

Ficheiros

 

 

 

 

Material de apoio docente

Notas-

Entre paréntese indícase a data da última actualizazón do ficheiro.
A cor vermella indica primeiras versións do ficheiro -e que en breve actualizarase con novos cámbios-;
e, a cor amarela indica que se actualizou hai pouco -e que posívelmente non terá novos cámbios-;
e, a cor verde indica que o ficheiro está actualizado -e que case con seguridade non terá novos cámbios-)

 

Data

Tema

Notas

Transparéncias

Exercizos

Outros

22/02

Introduzón

 

 

Folla 1

Programa

Lucas (1988)

29/02

Introduzón

 

 

 

Repaso Microeconomia III


Cómo realizar unha exposición oral?

07/03

Modelos agregados estáticos:

Economias de trocos

 

 

 

 

22/03

Modelos agregados estático:

Economias con produzón-I

Notas (00/00)

Transparéncias (00/00)

 

Villar, T.7

29/03

Modelos agregados estático:

Economias con produzón-II

Notas (00/00)

Transparéncias (00/00)

 

Villar, T.8

04/04

Modelos agregados estático:

Economias con produzón-III

Notas (00/00)

Transparéncias (00/00)

 

Villar, T.9

11/04

Cuestións do agregado:

I- Núcleo e Equilibrio

Notas (00/00)

Transparéncias (00/00)

 

Villar, T.10

18/04

Cuestións do agregado:

II- Fundamentos microeconómicos

III- Coordinazón

Notas (00/00)

Transparéncias (00/00)

 

 

II.- Mas-Collel et al (1995, Cap.4)

III.- Bryant (1980); Cooper e Jones (1988)