Microeconomia I (curso 2005-2006, 1º semestre)

 

CURSO DE MICROECONOMIA I

26/09: Presentazón

·         Programa de Microeconomia I

Bibliografía básica:

Frank, Robert (2001). Microeconomía y Conducta. Madrid: Ed. McGraw-Hill.

Pindyck, R. S. e  Rubinfield, D. L. (2001) Microeconomía. 5ª edición. Ed. Prentice-Hall.

Material de apoio docente (Ver Páxina de Descargas)

·         Evaluazón do curso: constará de

Exame: cunha parte de Exercícios, e outra de Teoria (ver un exemplo de exame); e,

Exercícios de clase entregados,  (Ver Histórico de Exercícios e  Histórico de Prácticas )

 

PARTE I. INTRODUZÓN

Tema 1.- INTRODUZÓN

27/09: Tema 1-A. A microeconomia que NON imos estudar: visión alternativa á determinazón marxinalista dos prezos

·         David Ricardo (1817) Principles of Political Economy, Cap.1 [e Adam Smith, 1776, The Wealth of the Nations Libro 1] : Notas de clase (versión 27/09)

·         Exercício i) optativo de clase. Pense o exercizo 7 do Tema 1A das notas de clase e entregue unha carilla en total como máximo (Entrega: 5 Out)

 

03-04/10: Tema 1-B. A microeconomia que SI imos estudar: o obxecto das ciéncias, o proceso científico, marxinalismo e a escola neoclásica, e qué é o que estudan os economistas

·         Notas de clase (versión 03-04/10), e as Transparéncias (versión 27/09) da clase.

·         Henry Hazlitt (1946) La Economía en una Lección, A leizón, e o Capítulo 2.

·         Exercício ii) optativo de clase Lea Xavier Sala-i-Martin (2001, Cap.0-1-2) e resposte ás seguintes perguntas. Entregue unha carilla en total como máximo (Entrega: 17 Out.)

 

04-11-17-18-24/10: Tema 1-C. Pensar como un economista

·         Robert H. Frank (2001, Cap.1): Notas (versión 20/10), e as Transparéncias (versión 04/10) da clase

·         Faro de Vigo (2005) "Expertos de la Universidad afirman que la tarifa del agua en Vigo es ineficaz para ahorrar" 25 de Septembro, p. 7.

·         Exercício iii) optativo de clase  "Pense en tres perguntas que crea interesantes, e que pense que poida respostar a ciéncia económica. Explicar, unha a unha, por qué cree que a teoria económica pode abordar cada unha de ditas cuestións?". Entregue unha carilla en total como máximo (Entrega: 24 Out.)

 

Práctica 1. Experimento das Subastas (a entregar o 24/Out )

25-28/10: Tema 1-D e Tema 2.Cómo É que funcionan os mercados: elementos básicos da oferta e a demanda.. Qué é o que determina os prezos? Un exemplo de aplicazón da análise económica.

·         Hal R. Varian (2001, Cap.1):, e as Transparéncias (versión 27/10) da clase (e a miña versión do que pasara no Burgo das Nacións publicado en Edelmiro López Iglesias e Juan J. Ares Fernández (eds.) Novos escenarios para a economía galega. pp.263-271, 2002).

 

Práctica 2. Pensar como un economista e Unha aplicación da Teoría Económica: Práctica 2 e o Capítulo 1 de Exercícios de Bergstrom e Varian (1993, p.1-3)

 

Consello: Ler (e entender ben) a Robert H. Frank (2001, Cap.1); e botar unha ollada a Pindyck e Rubinfeld (2001, cap.1 e 2)

 

PARTE II. TEORIA DA DEMANDA

 

07/11: Introduzón á Parte II

·         Notas de clase (versión 15/11), e as Transparéncias (versión 00/00) da clase.

 

·         Exercízo iv) optativo de clase  (Entrega: 21 Nov.)

 

 

Tema 3.- A conducta dos consumidores Pindyck e Rubifeld (2001, cap.3) e Robert Frank (2001, cap. 3)

 

08/11: Tema 3-A. O conxunto de consumo e o conxunto orzamentário do consumidor h

·         Transparéncias  (versión 08/11) da clase.

 

10-14/11: Tema 3-B. As preferéncias do consumidor h

·         Transparéncias (versión 10/11) da clase.

 

15/11: Tema 3-C. A función de utilidade

·         Transparéncias (versión 15/11) da clase.

 

15/11: Tema 3-D. A elección óptima

·         Transparéncias (versión 15/11) da clase.

 

Tema 4.- A demanda individual e a demanda de mercado

 

21-22/11: Tema 4-A. A a eleizón óptima e ingredientes: i) Propiedades das preferéncias

·         Transparéncias (versión 22/11) da clase.

 

22-28-29/11: Tema 4-B. A a eleizón óptima e ingredientes: ii) A función de demanda individual Pindyck e Rubifeld (2001, cap.4)

·         Transparéncias (versión 22/11) da clase.

·         Bens substitutos perfeitos (versión 28/11) da clase.

 

29/11 5-12-13/12: Tema 4-C. Propriedades da función de demanda individual e a función de demanda agregada Pindyck e Rubifeld (2001, cap.4)

·         Transparéncias (versión 29/11) da clase.

·         Bens complementários perfeitos (versión 12/12) da clase.

 

 

PARTE III. A OFERTA COMPETITIVA

 

Tema 5.- PRODUZÓN

13/12 09-10/01: Produzón. Pindyck e Rubifeld (2001, cap.6)

·         Transparéncias (versión 10/01) da clase.

 

Tema 6.- Os  custes de producción

10-16-17/01: Os custes de produzón. Pindyck e Rubifeld (2001, cap.7)

·         Transparéncias (versión 10/01) da clase.

 

Tema 7.- A maximización de beneficios e a oferta en competencia perfecta

17/01: A maximización de beneficios e a oferta en competencia perfecta. Pindyck e Rubifeld (2001, cap.8)

 

·         Transparéncias (versión 17/01) da clase.

 

PARTE IV. ESTRUCTURA DE MERCADO E EQUILÍBRIO PARCIAL

 

Tema 8.- Mercados competitivos. Equilibrio de mercado. Excedente do consumidor e do productor

19/01: Mercados competitivos. Equilibrio de mercado. Excedente do consumidor e do productor maximización. Pindyck e Rubifeld (2001, cap.9)

·         Transparéncias (versión 00/00) da clase.

 

Tema 9.- Monopolio, competencia monopolística e oligopolio

00/00: Monopolio, competencia monopolística e oligopolio. Pindyck e Rubifeld (2001, cap.11)

 

 

PARTE V. Equilíbrio xeral e benestar. Fallos de Mercado

 

Tema 10 e 11.- EquilÍbrio xeral nunha economía de intercambio; Externalidades e Bens Públicos

19/01: Equilibrio xeral nunha economía de intercambio.  Externalidades e Bens Públicos.

·         Transparéncias (versión 00/00) da clase.