Microeconomia II (curso 2008-2009, 1º  semestre)

Código 303411205

2º curso, Licenciatura de Administración e Dirección de Empresas

 

Horário:

Cartas (Mércores) 11:00-12:00

Sextas (Venres) 12:00-14:00
Aula: 8
Prácticas: (Grupos e aula) (Ver Histórico de Prácticas)
Exames:

FEBREIRO 2009

6/II/2009

Sexta (Venres)

ás 10:00

Setembro 2009

7/IX/2009

Segunda (Luns)

ás 13:00

 

Profesor: Eduardo L. Giménez
Desp. 307 (Fac. de CC. Económicas), Tlf. 986813514,

Correio electrónico egimenez@uvigo.es

Tutorias: Cuartas (Xoves) 11-12 e 15-17

Sextas (Viernes) 11-12 e 15-17
(Confirmar hora na clase, ou por e-mail indicando en ASUNTO:

"Tutorias Micro-II", a egimenez@uvigo.es.)

 

 

 

Contido do curso:

  1. Programa de Macroeconomia IV:

·  Programa;

  1. Bibliografia básica:

Libros:

Pyndick e Rubinfeld (2004) Microeconomia

Frank, Robert (2002) Microeconomia y conducta

  1. Material de apoio

Tomar notas en clase. Consellos aos alumnos de Standford:

 

 

 

Evaluazón do curso:

Un Exame final sobre 10 pontos.

Adicionalmente se poderán presentar exercizos que sumarán un máximo de 2 pontos sobre a nota final.

 

 

·         AVISOS

2.-

Terza, 24 Feb 2009, 19:00. Todos os alumnos matriculados

Asunto:

Notas da convocatória de Febreiro de 2009

 

A REVISION sera no Despacho 307 Facultade de C.C. Economicas a vindeira Quinta (Xoves) 26 de Febreiro de 12:00 a 14:30. (Se algún tivese algún problema a esa hora por favor fale conmigo, ou que me escreba ao no meu correo electronico egimenez@uvigo.es)
 
NOTAS.-
i)  A nota para aprovar a materia é 5,00
ii) A REVISION DE CALQUER EXAME SERA Á ALZA E A BAIXA

Ficheiros

Notas

 

 

1.-

Quinta, 25 Sep 2008, 14:00. Todos os alumnos matriculados

Asunto:

Preinscribirse en faitic.uvigo.es e mandar un mail

 

Indicar: Asunto: Microeconomía II

Estructura do texto:

1)      Saudo inicial (dependendo da confianza) ao final escriber unha vírgula: Estimado Prof., / Estimado Profesor, / Caro Eduardo, / Profesor, / Eduardo, etc.;

2)      Presentazón: Indicar nome, e que é alumno da asignatura de Micro-II;

3)      Exposizón: Indicar o motivo da mensaxe (que se pidiu que se entregara a Practica 1, mais non se indicou a data de entrega);

4)      Polo que se solicita: Indicar o que quere que se lle resposte (que se lle den de alta na matéria);

5)      Despedida (dependendo da confianza) ao final escriber unha vírgula: Reciba un saudo, / Un saudo / Unha aperta / Deus garde a Vostede moitos anos, / Sem máis, despídese / Saúdalle atentamente, etc. [Por curiosidade, en inglés sería: Sincerely, / Yours faithfully, / I am looking forward to hearing about you in the very future,];

6)      Nome: Fai as veces da sinatura.

 

  • [Por favor, no futuro escreber as mensaxes con este formato]

Ficheiros

 

 

 

 

Material de apoio docente

Notas-

Entre paréntese indícase a data da última actualizazón do ficheiro.
A cor vermella indica primeiras versións do ficheiro -e que en breve actualizarase con novos cámbios-;
e, a cor amarela indica que se actualizou hai pouco -e que posívelmente non terá novos cámbios-;
e, a cor verde indica que o ficheiro está actualizado -e que case con seguridade non terá novos cámbios-)

Data

Tema

Notas

Transparéncias

Exercizos

Outros

24/09

Introduzón

 

Transparéncias (24/09)

 

Programa

26-27/09

Tema 1A

Notas (30/09)

Transparéncias (30/09)

 

Ricardo (1817, Cap.1)

27/09-3/10

Tema 1B

Notas (08/10)

Transparéncias (03/10)

 

4-17/10

Tema 1C

Notas (10/10)

Transparéncias (08/10)

 

Exercizo ii)

Hazlitt (1946, Cap.2)

Sala-i-Martín (2001, Cap.0-1-2)

29/10-7/11

Tema 3A

Notas (00/00)

Transparéncias (14/11)

 

12-19/11

Tema 3B

Notas (00/00)

Transparéncias (24/11)

 

21/11

Tema 4

Notas (00/00)

Transparéncias (05/12)

 

10-12/12 9/01

Tema 5A

Notas (00/00)

Transparéncias (10/12)

Exercizo iii)

Harford (2005, Cap. 1-2-3)

15-16-21/01

Tema 5B

Notas (00/00)

Transparéncias (09/01)

 

21-22/01

Tema 5C

Notas (21/01)