Microeconomia II (curso 2009-2010, 1º semestre)

Código 303411205

2º curso, Licenciatura de Administración e Dirección de Empresas

 

Horário:

Segundas (Luns) 11:00-13:00

Cartas (Mércores) 11:00-12:00
Aula:
Prácticas:

Exames:

FEBREIRO 2010

21/I/2009

Quinta (Xoves)

ás 16:00

XuLLO 2010

8/VII/2009

Quinta (Xoves)

ás 13:00

 

Profesor: Eduardo L. Giménez
Desp. 307 (Fac. de CC. Económicas), Tlf. 986813514,

Correio electrónico egimenez@uvigo.es

Tutorias: Segunda (Luns) 13-15

Quintas (Xoves) 11-12 e 15-18

(Confirmar hora na clase, ou por e-mail indicando en ASUNTO:

"Tutorias Micro-II", a egimenez@uvigo.es.)

 

 

 

Contido do curso:

  1. Programa de Macroeconomia IV:

·  Programa;

  1. Bibliografia básica:

Libros:

Pyndick e Rubinfeld (2004) Microeconomía

Frank, Robert (2002) Microeconomia y conducta

  1. Material de apoio

Transparencias e notas (web e faitic)

Outros: Tomar notas en clase. Consellos aos alumnos de Standford:

 

 

Evaluazón do curso:

Un Exame final sobre 10 pontos (ver os exames do cursos 2008-09 e 2009-10);.

Adicionalmente se propondrán na plataforma Faitic (http://faitic.uvigo.es):

  • exercizos optativos, e
  • tests.

que sumarán un máximo de 3 pontos sobre a nota final.

 

 

 

 

 

AVISOS

·          

3.-

Segunda, 19 Xull 2010, 01:30. Todos os alumnos matriculados

Asunto:

Notas da convocatória de Xullo de 2010

 

A REVISION sera no Despacho 307 Facultade de C.C. Economicas a vindeira Terza (Martes) 19 de Xullo de 12:00 a 13:00 e de 14:00 a 15:00. (Se algún tivese algún problema a esa hora por favor fale conmigo, ou que me escreba ao no meu correo electronico egimenez@uvigo.es)
 
NOTAS.-
i)  A nota para aprovar a materia é 5,00
ii) A REVISION DE CALQUER EXAME SERA Á ALZA E A BAIXA

Ficheiros

Notas

·          

2.-

Quinta, 18 Feb 2010, 01:30. Todos os alumnos matriculados

Asunto:

Notas da convocatória de Febreiro de 2010

 

A REVISION sera no Despacho 307 Facultade de C.C. Economicas a vindeira Terza (Martes) 23 de Febreiro de 14:00 a 14:30, e de 16:00 a 17:30. (Se algún tivese algún problema a esa hora por favor fale conmigo, ou que me escreba ao no meu correo electronico egimenez@uvigo.es)
 
NOTAS.-
i)  A nota para aprovar a materia é 5,00
ii) A REVISION DE CALQUER EXAME SERA Á ALZA E A BAIXA

Ficheiros

Notas

 

1.-

Segunda, 21 Sep 2009, 11:00. Todos os alumnos matriculados

Asunto:

Preinscribirse en faitic.uvigo.es e mandar un mail

 

Indicar: Asunto: Microeconomía II

Estructura do texto:

1)      Saudo inicial (dependendo da confianza) ao final escriber unha vírgula: Estimado Prof., / Estimado Profesor, / Caro Eduardo, / Profesor, / Eduardo, etc.;

2)      Presentazón: Indicar nome, e que é alumno da asignatura de Micro-II;

3)      Exposizón: Indicar o motivo da mensaxe (realizada a preinscripción do curso en faitic);

4)      Polo que se solicita: Indicar o que quere que se lle resposte (que se lle den de alta na matéria);

5)      Despedida (dependendo da confianza) ao final escriber unha vírgula: Reciba un saudo, / Un saudo / Unha aperta / Deus garde a Vostede moitos anos, / Sem máis, despídese / Saúdalle atentamente, etc. [Por curiosidade, en inglés sería: Sincerely, / Yours faithfully, / I am looking forward to hearing about you in the very future,];

6)      Nome: Fai as veces da sinatura.

 

  • [Por favor, no futuro escreber as mensaxes con este formato]

Ficheiros

 

 

 

 

Material de apoio docente

Notas-

Entre paréntese indícase a data da última actualizazón do ficheiro.
A cor vermella indica primeiras versións do ficheiro -e que en breve actualizarase con novos cámbios-;
e, a cor amarela indica que se actualizou hai pouco -e que posívelmente non terá novos cámbios-;
e, a cor verde indica que o ficheiro está actualizado -e que case con seguridade non terá novos cámbios-)

Data

Tema

Notas

Transparéncias

Exercizos

Outros

21/09

Introduzón

 

Transparéncias (21/09)

 

Programa

21/09

Tema 1A

Notas (13/10)

Transparéncias (22/09)

 

Ricardo (1817, Cap.1)

23-28/09

Tema 1B

Notas (30/09)

Transparéncias (03/10)

Hahn (1984, Introduzón) p.1-8

30/09 5-7/10

Tema 1C

Notas (07/10)

Transparéncias (08/10)

 

Exercizo ii)

Exercizo iii)

Hazlitt (1946, Cap.2)

Sala-i-Martín (2001, Cap.0-1-2)

Marshall Jevons (1978, 1996)

14-19-21-26-28/10

Tema 3A

Notas (14/10)

Transparéncias (28/10)

 

2-4-9-11-16/11

Tema 3B

 

Transparéncias (16/11)

 

18-23/11

Tema 4

 

Transparéncias (23/11)

 

25-30/11

Tema 4B

Notas (02/12)

Transparéncias (02/12)

 

9/12 11-13/01

Tema 4D

 

Transparéncias (02/12)

Práctica 5

Soluzóns: ex.1 e ex.2

18-20/01

Tema 5A

 

Transparéncias (10/12)

Exercizo iii)

Harford (2005, Cap. 1-2-3)