Microeconomia III (curso 2006-2007, 1º semestre)

4º curso, Licenciatura de Economia

 

Horário:

Cuartas (Miércores) 12:00-14:00, e

Sextas (Viernes) 13:00-14:00
Aula: 3
Prácticas: (Grupos e aula) (Ver Histórico de Prácticas)
Exames:

FEBREIRO 2007

09/II/2007

Cuarta (Mércores)  

ás 10:00

Setembro 2007

06/IX/2007

Quinta (Xoves)

ás 09:00

 

Profesor: Eduardo L. Giménez
Desp. 307 (Fac. de CC. Económicas), Tlf. 986813514,

Correio electrónico egimenez@uvigo.es

Tutorias: Quintas (Miércores) 11-12, 15-17

Sextas (Viernes) 11-13 e 15-17
(Confirmar hora na clase, ou por e-mail indicando en ASUNTO:

"Tutorias Micro-III", a egimenez@uvigo.es.)

 

 

 

Contido do curso:

  1. Programa de Microeconomia III:

·  Programa;

·  Páxina web do curso por temas

  1. Bibliografia básica:

· Material de apoio docente:

Páxina de descargas

 

 

Evaluazón do curso: constará de

·        70% Exame final: Poderá utilizarse no exame todo o material que se queira (libros, notas de clase, etc.) Constará de duas partes: Exercízos, e Teoria (ver o exame do curso 2004-05); e,

·        30% Exercizos de clase entregados, (Ver Histórico de Exercizos)

 

Suxestión para preparar o exame

 

[Alumnos plano 1994 escribir a egimenez@uvigo.es ]

 

·         AVISOS

42.-

Luns, 24 Sep 2007, 16:00. Alumnos examinados na convocatoria de Setembro

Asunto:

Cualificazón do curso

REVISION no Despacho 307 Facultade de C.C. Economicas

Quinta (Xoves) 27 de Setembro de 13:00 a 13:30, e de 15:30 a 17:00

(Se algún tivese algún problema a esa hora por favor fale conmigo, ou que me escreba ao no meu correo electronico egimenez@uvigo.es)

 

NOTAS.-

  • Exclusivamente os exames con nota superior a 3 facian media cos exercizos
  • A nota para aprovar a materia é 5,00
  • A REVISION DE CALQUER EXAME SERA Á ALZA E A BAIXA

Ficheiros

·               Notas do curso

 

 

·         OUTROS

·         Demandas de emprego a estudantes da Lic. Economía (Segunda 18 Dec) .

·         Bolsas de estudos a universitarios (Quinta 31 Nov) .

·         Cursos (post-grao e outros) (Terza 20 Sep) .

Web stats by
TWStats