Microeconomia III (curso 2008-2009, 1º semestre)

Código da matéria: 303311408

4º curso, Licenciatura de Economia

 

Horário:

Cuartas (Miércores) 12:00-14:00, e

Quintas (Xoves) 12:00-13:00
Aula: 4
Prácticas: (Grupos e aula) (Ver Histórico de Prácticas)
Exames:

FEBREIRO 2009

05/II/2007

Quinta (Xoves)

ás 16:00

Setembro 2009

09/IX/2007

Cuarta (Mércs)

ás 09:00

 

Profesor: Eduardo L. Giménez
Desp. 307 (Fac. de CC. Económicas), Tlf. 986813514,

Correio electrónico egimenez@uvigo.es

Tutorias: Quintas (Xoves) 11-12 e 15-17

Sextas (Viernes) 11-12 e 15-17
(Confirmar hora na clase, ou por e-mail indicando en ASUNTO:

"Tutorias Micro-III", a egimenez@uvigo.es.)

 

 

 

Contido do curso:

  1. Programa de Microeconomia III:

·  Programa;

  1. Bibliografia básica:

· Material de apoio docente: Notas e transparencias

·                   Libros: Villar, Varian

Libros avanzados: Mas-Collel (1995)  Ellickson

  1. Material de apoio

Tomar notas en clase. Consellos aos alumnos de Standford:

·                     

 

 

Evaluazón do curso: constará de

·        70% Exame final: Poderá utilizarse no exame todo o material que se queira (libros, notas de clase, etc.) Constará de duas partes: Exercízos, e Teoria (ver os exames dos cursos 2004-05, 2006-07, 2007-08 e 2008-09); e,

·        30% Exercizos de clase, (Ver Histórico de Exercizos e envia-los a http://faitic.uvigo.es )

 

Suxestión para cómo preparar o exame

 

·         AVISOS

 

1.-

Quinta, 25 Sep 2008, 14:00. Todos os alumnos matriculados

Asunto:

Preinscribirse en faitic.uvigo.es e mandar un mail

 

  • Entrar en http://faitic.uvigo.es.
  • Prenscribirse á matéria de Microeconomia III (indicar o código 303311408)
  • Mandar un correo electrónico á egimenez@uvigo.es seguindo a seguinte estructura:

Indicar: Asunto: Microeconomía III

Estructura do texto:

1)      Saudo inicial (dependendo da confianza) ao final escriber unha vírgula: Estimado Prof., / Estimado Profesor, / Caro Eduardo, / Profesor, / Eduardo, etc.;

2)      Presentazón: Indicar nome, e que é alumno da asignatura de Micro-III;

3)      Exposizón: Indicar o motivo da mensaxe (que se pidiu que se entregara a Practica 1, mais non se indicou a data de entrega);

4)      Polo que se solicita: Indicar o que quere que se lle resposte (que se lle den de alta na matéria);

5)      Despedida (dependendo da confianza) ao final escriber unha vírgula: Reciba un saudo, / Un saudo / Unha aperta / Deus garde a Vostede moitos anos, / Sem máis, despídese / Saúdalle atentamente, etc. [Por curiosidade, en inglés sería: Sincerely, / Yours faithfully, / I am looking forward to hearing about you in the very future,];

6)      Nome: Fai as veces da sinatura.

 

  • [Por favor, no futuro escreber as mensaxes con este formato]

Ficheiros

 

 

 

Material de apoio docente

Notas-

Entre paréntese indícase a data da última actualizazón do ficheiro.
A cor vermella indica primeiras versións do ficheiro -e que en breve actualizarase con novos cámbios-;
e, a cor amarela indica que se actualizou hai pouco -e que posívelmente non terá novos cámbios-;
e, a cor verde indica que o ficheiro está actualizado -e que case con seguridade non terá novos cámbios-)

 

Data

Tema

Notas

Transparéncias

Exercizos

Outros

24/09

Introduzón

 

Transparéncias (24/09)

 

Programa

Cómo preparar o exame

24/09

Tema 1A

Notas (30/09)

Transparéncias (24/09)

 

Ricardo (1817, Cap.1)

25/09-1/10

Tema 1B

Notas (08/10)

Transparéncias (30/09)

 

Hahn (1984, Introduzón) p.1-8

1-2-8/10

Tema 1C

Notas (10/10)

Transparéncias (08/10)

 

Exercizo ii)

Hazlitt (1946, Cap.2)

Sala-i-Martín (2001, Cap.0-1-2)

8/10

Parte 1D

Notas (03/11)

Transparéncias (08/10)

 

 

8/10

Parte II

Notas (06/11)

Transparéncias (08/10)

 

 

24-31/10

Tema 2A

Notas (15/10)

Transparéncias (15/10)

 

 

15-29/10

Tema 2B

Notas (24/11)

Transparéncias (29/10)

 

 

30/10

Tema 3-Intro

Notas (29/10)

 

 

 

30/10

Tema 3A

Notas (06/11)

Transparéncias (30/10)

 

 

30/10 5-6/11

Tema 3B

Notas (06/11)

Transparéncias (12/11)

 

 

6-12-19/11

Tema 3C

Notas (19/11)

Transparéncias (19/11)

 

 

20-26-27/11 2/12

Tema 4A

Notas (03/12)

Transparéncias (27/11)

 

 

2-3/12

Tema 4B

Notas (03/12)

Transparéncias (02/12)

 

Teorema de Kuhn-Tucker

3/12

Tema 5

 

 

 

 

29/11

Parte III

Notas (08/01)

Transparéncias (11/12)

 

 

11/12 8/I-

Tema 6A

Notas (11/01)

Transparéncias (20/01)

Exercizo

Schotter (1985, Cap.1-2-3-4-5)

13/12

Tema 6B

Notas (12/12)

Transparéncias (13/01)

 

 

12/12

Tema 6C

Notas (23/01)

Transparéncias (20/01)

 

 

13/12

Tema 6D

Notas (24/01)

Transparéncias (20/01)

Exercizo

Weintraub (1985, Cap. 2)

9/01

REPASO

 

Transparéncias (09/01)

 

Para imprimir: Transparéncias (09/01)

Práctica 5

Práctica 6

 

Web stats by
TWStats