Microeconomia III (curso 2009-2010, 1º semestre)

Código da matéria: 303311408

4º curso, Licenciatura de Economia

 

Horário:

Cuartas (Miércores) 12:00-14:00, e

Quintas (Xoves) 12:00-13:00
Aula: 4
Prácticas: (Grupos e aula) (Ver Histórico de Prácticas)
Exames:

FEBREIRO

22/I/2010

Sexta (Venres)

ás 16:00

XUllo

08/VII/2010

Quinta (Xoves)

ás 09:00

 

Profesor: Eduardo L. Giménez
Desp. 307 (Fac. de CC. Económicas), Tlf. 986813514,

Correio electrónico egimenez@uvigo.es

Tutorias: Quintas (Xoves) 11-12 e 15-17

Sextas (Viernes) 11-12 e 15-17
(Confirmar hora na clase, ou por e-mail indicando en ASUNTO:

"Tutorias Micro-III", a egimenez@uvigo.es.)

 

 

 

Contido do curso:

  1. Programa de Microeconomia III:

·  Programa;

  1. Bibliografia básica:

· Material de apoio docente: Notas e transparencias

·                   Libros: Villar, Varian

Libros avanzados: Mas-Collel (1995)  Ellickson

  1. Material de apoio

Transparencias e notas (web e faitic)

Outros: Tomar notas en clase. Consellos aos alumnos de Standford:

 

 

Evaluazón do curso: constará de

·        70% Exame final: Poderá utilizarse no exame todo o material que se queira (libros, notas de clase, etc.) Constará de duas partes: Exercízos, e Teoria (ver os exames dos cursos 2004-05, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10); e,

·        30% Exercizos de clase, (Envia-los a http://faitic.uvigo.es )

 

Suxestión para cómo preparar o exame

 

·         AVISOS

·          

3.-

Quinta, 23 Xul 2010, 19:00. Todos os alumnos matriculados

Asunto:

Notas da convocatória de Xullo de 2010

 

A REVISION sera no Despacho 307 Facultade de C.C. Economicas a vindeira Segunda (Luns) 26 de Xullo de 12:00 a 14:00. (Se algún tivese algún problema a esa hora por favor fale conmigo, ou que me escreba ao no meu correo electronico egimenez@uvigo.es)
 
NOTAS.-
i)  A nota para aprovar a materia é 5,00
ii) A REVISION DE CALQUER EXAME SERA Á ALZA E A BAIXA

Ficheiros

Notas

·          

2.-

Quinta, 18 Feb 2010, 23:50. Todos os alumnos matriculados

Asunto:

Notas da convocatória de Febreiro de 2010

 

A REVISION sera no Despacho 307 Facultade de C.C. Economicas a vindeira Terza (Martes) 23 de Febreiro de 14:00 a 14:30, e de 16:00 a 17:30. (Se algún tivese algún problema a esa hora por favor fale conmigo, ou que me escreba ao no meu correo electronico egimenez@uvigo.es)
 
NOTAS.-
i)  A nota para aprovar a materia é 5,00
ii) A REVISION DE CALQUER EXAME SERA Á ALZA E A BAIXA

Ficheiros

Notas

 

1.-

Cuarta, 23 Sep 2008, 14:00. Todos os alumnos matriculados

Asunto:

Preinscribirse en faitic.uvigo.es e mandar un mail

 

  • Entrar en http://faitic.uvigo.es.
  • Prenscribirse á matéria de Microeconomia III (indicar o código 303311408)
  • Mandar un correo electrónico á egimenez@uvigo.es seguindo a seguinte estructura:

Indicar: Asunto: Microeconomía III

Estructura do texto:

1)      Saudo inicial (dependendo da confianza) ao final escriber unha vírgula: Estimado Prof., / Estimado Profesor, / Caro Eduardo, / Profesor, / Eduardo, etc.;

2)      Presentazón: Indicar nome, e que é alumno da asignatura de Micro-III;

3)      Exposizón: Indicar o motivo da mensaxe (realizada a preinscripción do curso en faitic);

4)      Polo que se solicita: Indicar o que quere que se lle resposte (que se lle den de alta na matéria);

5)      Despedida (dependendo da confianza) ao final escriber unha vírgula: Reciba un saudo, / Un saudo / Unha aperta / Deus garde a Vostede moitos anos, / Sem máis, despídese / Saúdalle atentamente, etc. [Por curiosidade, en inglés sería: Sincerely, / Yours faithfully, / I am looking forward to hearing about you in the very future,];

6)      Nome: Fai as veces da sinatura.

 

  • [Por favor, no futuro escreber as mensaxes con este formato]

Ficheiros

 

 

 

Material de apoio docente

Notas-

Entre paréntese indícase a data da última actualizazón do ficheiro.
A cor vermella indica primeiras versións do ficheiro -e que en breve actualizarase con novos cámbios-;
e, a cor amarela indica que se actualizou hai pouco -e que posívelmente non terá novos cámbios-;
e, a cor verde indica que o ficheiro está actualizado -e que case con seguridade non terá novos cámbios-)

 

Data

Tema

Notas

Transparéncias

Exercizos

Outros

23/09

Introduzón

 

Transparéncias (23/09)

 

Programa

Cómo preparar o exame

24/09

Tema 1A

Notas (13/10)

Transparéncias (23/09)

 

Ricardo (1817, Cap.1)

24-30/09

Tema 1B

Notas (30/09)

Transparéncias (23/09)

 

Hahn (1984, Introduzón) p.1-8

30/09 1-7-8/10

Tema 1C

Notas (07/10)

Transparéncias (08/10)

 

Exercizo ii)

Exercizo iii)

Hazlitt (1946, Cap.2)

Sala-i-Martín (2001, Cap.0-1-2)

Marshall Jevons (1978, 1996)

8/10

Parte II

Notas (28/10)

Transparéncias (14/10)

 

 

14-15/10

Tema 2

Notas (01/11)

Transparéncias (14/10)

 

 

21-22/10

Tema 3

Notas (28/10)

Transparéncias (28/10)

 

 

22/10

Tema 4-Intro

Notas (28/10)

 

 

 

28/10

Tema 4A

Notas (01/11)

Transparéncias (28/10)

 

 

28-29/10

Tema 4B

Notas (09/11)

Transparéncias (04/11)

 

 

4-5-11/11

Tema 4C

Notas (11/11)

Transparéncias (11/11)

 

 

12-18-19-25-26/11

Tema 5A

Notas (29/11)

Transparéncias (19/11)

 

 

26/11 2-3/12

Tema 5B

Notas (22/01)

Transparéncias (02/12)

 

Teorema de Kuhn-Tucker

3/12

Tema 5

 

 

 

 

29/11

Parte III

Notas (08/01)

Transparéncias (11/12)

 

 

11/12 13/I

Tema 6A

Notas (22/01)

Transparéncias (02/12)

Exercizo

Schotter (1985, Cap.1-2-3-4-5)

13-14/01

Tema 6B

Notas (15/01)

Transparéncias (10/12)

 

 

14/01

Tema 6C

Notas (23/01)

Transparéncias (13/01)

 

 

20/01

Tema 6D

Notas (24/01)

Transparéncias (13/01)

Exercizo

Weintraub (1985, Cap. 2)

9/01

REPASO

 

Transparéncias (09/01)

 

Para imprimir: Transparéncias (09/01)

Práctica 5

Práctica 6

 

Web stats by
TWStats