Microeconomia

Bloco I. Equilíbrio Xeral Walrasiano

(curso 2009-2010, 1º semestre)

Código da matéria: M044103

Master Universitário de Economia

 

Horário:

Segundas (Luns) 17:30-19:00, e

Quintas (Xoves) 17:00-18:30
Aula: Aula-Seminario 7
Exames:

Decembro

XII//2009

 

ás 00:00

 

 

 

 

 

Profesor: Eduardo L. Giménez
Desp. 307 (Fac. de CC. Económicas), Tlf. 986813514,

Correio electrónico egimenez@uvigo.es

Tutorias:
(Confirmar hora na clase, ou por e-mail indicando en ASUNTO:

"Tutorias Micro", a egimenez@uvigo.es.)

 

 

 

Contido do curso:

  1. Programa de Microeconomia:

·  Programa;

  1. Bibliografia básica:

· Material de apoio docente: transparencias

·                   Libro: Jehle e Reny (2001)

Libros avanzados: Varian (1992) e Villar (1999)

  1. Material de apoio

Notas de apoio con intuizons (web e faitic)

 

Evaluazón do curso: constará de

·        Exame final: Poderá utilizarse no exame todo o material que se queira (libros, notas de clase, etc.) Constará de duas partes: Exercízos, e Teoria;e,

·        Exercizos de clase, (Envia-los a http://faitic.uvigo.es )

 

 

·         AVISOS

 

1.-

Segunda, 26 Out 2009, 14:00. Todos os alumnos matriculados

Asunto:

Preinscribirse en faitic.uvigo.es e mandar un mail

 

Indicar: Asunto: Microeconomía (Máster)

Estructura do texto:

1)      Saudo inicial (dependendo da confianza) ao final escriber unha vírgula: Estimado Prof., / Estimado Profesor, / Caro Eduardo, / Profesor, / Eduardo, etc.;

2)      Presentazón: Indicar nome, e que é alumno da asignatura de Microeconomia;

3)      Exposizón: Indicar o motivo da mensaxe (realizada a preinscripción do curso en faitic);

4)      Polo que se solicita: Indicar o que quere que se lle resposte (que se lle den de alta na matéria);

5)      Despedida (dependendo da confianza) ao final escriber unha vírgula: Reciba un saudo, / Un saudo / Unha aperta / Deus garde a Vostede moitos anos, / Sem máis, despídese / Saúdalle atentamente, etc. [Por curiosidade, en inglés sería: Sincerely, / Yours faithfully, / I am looking forward to hearing about you in the very future,];

6)      Nome: Fai as veces da sinatura.

 

  • [Por favor, no futuro escreber as mensaxes con este formato]

Ficheiros

 

 

 

Material de apoio docente

Notas-

Entre paréntese indícase a data da última actualizazón do ficheiro.
A cor vermella indica primeiras versións do ficheiro -e que en breve actualizarase con novos cámbios-;
e, a cor amarela indica que se actualizou hai pouco -e que posívelmente non terá novos cámbios-;
e, a cor verde indica que o ficheiro está actualizado -e que case con seguridade non terá novos cámbios-)

 

Data

Tema

Notas

Transparéncias

Exercizos

Outros

26/10

Introduzón

 

 

 

Programa

26/10

Tema 1B

Notas

Transparéncias

 

Hahn (1984, Introduzón) p.1-8

26/10

Tema 1C

Notas

Transparéncias

Exercizo ii)

Sala-i-Martín (2001, Cap.0-1-2)

28/10

Parte 2. Intro

Notas

Transparéncias

 

 

28/10

Tema 2.I.

Notas

Transparéncias

 

 

28/10

Tema 2.II

Notas

Transparéncias

 

 

28/10

Tema 2.III Intro

Notas

Transparéncias

 

 

28/10

Tema 2.III.A

Notas

Transparéncias

 

 

2/11

Tema 2.III.B

Notas

Transparéncias

 

 

2/11

Tema 3-I

Notas

Transparéncias

 

 

2-4/11

Tema 3-II

Notas

Transparéncias

 

Teorema de Kuhn-Tucker

9/11-

Tema 4-I

Notas

Transparéncias

 

 

9-10/11

Tema 4-II

Notas

Transparéncias

 

 

10/11

Tema 4-III

Notas

Transparéncias

 

 

10/11

Tema 4-IV

Notas

Transparéncias

 

16/11

Tema 5-I

 

Transparéncias

 

 

16/11

Tema 5-II

 

Transparéncias

 

 

16-23/11

Tema 5-III

 

Transparéncias

 

 

23/11

Tema 5-IV

 

Transparéncias

 

 

 

Web stats by
TWStats