Economia Monetária (curso 2005-2006, 2º semestre)

5º curso Licenciatura de Economía
Itinerario de Análise Económica e Teoría Económica Internacional

 

 

Horário: Cuartas (Miércoles) 13:00-14:00, e Quintas (Xoves) 12:00-14:00
Aula: 2

 

Profesor: Eduardo L. Giménez
Desp. 307 (Fac. de CC. Económicas), Tlf. 986813514 (ou 986812400 extensión 13514),

Correio electrónico egimenez@uvigo.es

Tutorias: Cuartas (Mércores) 11:00-13:00, e Quintas (Xoves): 10:00-12:00
(Por favor, confirmar hora na clase, ou por e-mail indicando en ASUNTO:

"Tutorias Monetária", a egimenez@uvigo.es.)

 

 

 

Contido do curso:

·  Material de apoio docente (Ver Páxina de Descargas)

 

Evaluazón do curso: constará de

1.    Exercizos de clase entregados e Exposizóns, (Ver Histórico de Exercizos)

2.    Lectura de libros;

·        Solmssen (1980) Una princesa en Berlín, e

·        outro a convir co profesor

3.    Exame final

·         AVISOS

·         5.- Domingo, 19 Mar 2006, 22:00 Asunto: Entrega do Exercizo 1B. a vindeira cuarta 22 Mar

·         6.- Sexta, 24 Mar 2006, 09:00 Asunto: o exercizo da  Folla 6 xa está colgado.

 

·         Histórico de Avisos

 

·         OUTROS

·         Demandas de emprego a estudantes da Lic. Economía (Terza 30 Mai) .

·         Bolsas de estudos a universitarios (Quinta 25 Abr) .

·         Cursos (post-grao e outros) (Cuarta 05 Mar) .