EDUARDO L. GIMÉNEZ

 

Artigos en galego

 1. Reducción do salários aos empregrados públicos (Suplemento Euro, 25 Xullo 2010)
 2. Crisis. Qué vai pasar e qué se pode facer (Suplemento Euro, 13 Xuño 2010)
 3. A "Ley de Economía Sostenible" (Suplemento Euro, 13 Decembro 2009)
 4. Cál é a situazón do sistema financeiro? (Suplemento Euro, 5 Xullo 2009)
 5. Bolsa: Economía e Psicoloxía (Suplemento Euro, 26 Abril 2009)
 6. O programa económico de Feijóo (Suplemento Euro, 29 Marzo 2009)
 7. A crise da automoción e as axudas públicas (Suplemento Euro, 8 Marzo 2009)
 8. O financiamento autonómico: un debate recurrente (Suplemento Euro, 11 Xaneiro 2009)
 9. O principal problema da economia: a falta de confianza (Suplemento Euro, 21 Setembro 2008)
 10. A responsabilidade do BCE no aumento da morosidade (Suplemento Euro, 6 Xullo 2008)
 11. Entendendo as declaracións do presidente do BCE (Suplemento Euro, 15 Xuño 2008)
O Suplemento Euro é o suplemento de economia que aparece os domingos cos diários Atlántico Diario e La Región.