EDUARDO L. GIMÉNEZ

teaching
 
Matérias 2013-2014


Primeiro semestre

Microeconomia 1º curso do Grao de ADE, Grupos 1A e 1D
Outros

Conferencia sobre Adam Smith

Historia do Mundo Contemporáneo, 1º Bacherelato, Instituto Ricardo Mella, Vigo.
4 de Novembro de 2013.
Transparencias
Texto


 

Enlaces a cursos pasados


Cursos de anos pasados
Datos xerais

Novas

Programas

Material docente

Traballos guiados

 

Planificación e exames

Matrícula e calificacións

Vínculos

2002/2003