EDUARDO L. GIMÉNEZ FERNÁNDEZ

personal
 
Videos

2014

Intensive and Inclusive Growth
Falu (Sweden), 24 Maj 2014. Bertil Ohlininstitutet
Eduardo L.Giménez "Public spending cuts: an application to Spain"


2013

Acto de graduación de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y Licenciatura en Economía
Facultade de Ciencias Económicas y Empresariales. 14 de Julio de 2013
Intervención Eduardo L.Giménez
Entrega de diplomas e bandas: Economía

Southern Europe School of Liberalism
European Liberal Forum e Asociación Galega pola Liberdade e a Democracia (galidem).
Casa de Europa, Universidade de Santiago de Compostela, 27-28 de Setembro de 2013
Eduardo L.Giménez: "Sobre Adam Smith"